ورود و ثبت نام

مبحث قید در انگلیسی، ساده تر از همیشه

image_pdfimage_print

قید در انگلیسی چیست؟

قید در انگلیسی یکی از چهار گروه اصلی کلمات می باشد. سه گروه اصلی دیگر اسم، فعل و صفت می باشد. قید توضیحات بیشتری می دهد در مورد:

1.فعل:

.He easily lifted the table

به سادگی میز را بلند کرد.

2.صفت:

.It is very hot here

اینجا خیلی گرم است.

3.عبارت:

.They are in a win-win situation

آنها در موقعیت برد-برد هستند.

4. جمله:

.Honestly, I lost the book you lent to me

راستش، کتابی را که به من قرض داده بودی گم کردم.

5. قیدی دیگر:

.Cross the street very carefully

خیلی با دقت از خیابان عبور کن.

در انگلیسی محاوره ای، گاهی اوقات قید می تواند به تنهایی به کار رود و به عنوان یک جمله کامل در نظر گرفته شود. در این حالت قیدها کارکردهای مختلفی دارد:

1.استفاده از قید و حذف بقیه کلمات به قرینه لفظی:

Hasan drives his car. I saw him yesterday.Fast and recklessly

حسن ماشینش را می راند. دیروز دیدمش. سریع و بی پروا ( ماشینتش را می راند)

2. برای تاکید یا ابراز موافقت:

مثال

A : He is the most skillful player of the team

.B : Definitely

الف: او ماهرترین بازیکن تیم است.

ب: قطعا

3. برای پرسیدن سوال:

.A: You have won the lottery

?B: Really

الف: قرعه کشی را برنده شده ای.

ب: واقعا؟

4.برای پاسخ دادن به سوال یا اظهار نظر

مثال:

?A : Do you think Ali will come to the party

B : Probably

الف: آیا فکر میکنی علی به مهمانی می آید؟

ب: شاید

 

در انگلیسی محاوره ای، بعضی گویشگران از صفت های رایج در زبان انگلیسی به عنوان قید استفاده میکنند.

مثال:

.I sold my car cheap

ماشینم را ارزان فروختم.

احتیاط: شما به عنوان زبان آموز انگلیسی بهتر است از صفت به عنوان قید استفاده نکنید. به خصوص اگر قصد شرکت در آزمون های زبان انگلیسی دارید.

نحوه ساخت قید در انگلیسی

به روش های زیر قید در انگلیسی ساخته می شود:

اضافه کردن ly

اضافه کردن ly به آخر صفت که متداول ترین روش برای ساخت قید در انگلیسی است.

Adjective + ly

مثال:

امیدوار hopeful

امیدوارانه hopefully

.We will hopefully win the match

امید است مسابقه را پیروز شویم.

زیبا Beautiful

به زیبایی beautifully

.He beautifully scored the second goal

او به زیبایی گل دوم را به ثمر رساند.

تاریخی Historical

به لحاظ تاریخی historically

.He is historically the oldest prime minister of the country

به لحاظ تاریخی او مسن ترین نخست وزیر کشور است.

 

قیدهایی که به ly ختم می شوند معمولا قیدهای حالت و یا قیدهای  مقدار هستند.

احتیاط:

کلماتی در زبان انگلیسی هستند که به ly ختم می شوند ولی صفت هستند مانند:

Lovely دوست داشتنی:

 

.We got married in a lovely day of spring

در روزی دوست داشتنی از بهار ازدواج کردیم.

 

Friendly دوستانه:

.I welcomed him with a friendly smile

با لبخندی دوستانه از او استقبال کردم.

 

Lively پرشور:

.We enjoyed a lively conversation about health and medicine

ما از مکالمه ای  پرشور درباره سلامت و پزشکی لذت بردیم.

 

Ugly زشت:

.You should be ashamed of your ugly behavior

تو باید از رفتار زشتت شرمنده باشی.

 

cowardly بزدل:

.He escaped the war in a cowardly way

او بزدلانه از جنگ فرار کرد.

Lonely تنها:

.She felt lonely

او احساس تنهایی کرد.

likely محتمل

.It is likely that he’ll say no

محتمل است که او نه خواهد گقت.

نکته:

برای ساختن قید از این صفت ها به آخر آنها ly اضافه نمی کنیم چون کلمه قبلا ly دارد و اگر دوباره ly اضافه کنیم تلفظ آن سخت می شود. به منظور ساخت قید از این کلمات  لازم است کلمات جدیدی به جمله اضافه کنیم. مثال:

He smiled friendlily

He smiled in a friendly way

به طرز دوستانه ای لبخند زد.

اضافه کردن (ward(s یا Wise

گروه کوچکی از قیدها در زبان انگلیسی به (ward(s یا Wise ختم می شوند. قیدهایی که به (ward(s ختم می شوند می توانند به -ward یا -wards ختم شوند.

مثال:

wards:

به سمت داخل inwards

مثال:

.The door quickly opened inwards

در به سرعت به سمت داخل باز شد.

به سمت شرق eastwards

مثال:

.He threw the ball eastwards

او توپ را به سمت شرق پرتاب کرد.

به سمت بالا upwards

مثال:

.He looked upwards

او به سمت بالا نگاه گرد.

به سمت پایین downwards

مثال:

.They are driving the car downwards

آنها ماشین را به سمت پایین می رانند.

-wise:

در جهت عقربه های ساعت clockwise

مثال:

 

.Turn the handle clockwise to open it

دستگیره را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود.

به طول lengthwise

مثال:

Cut the paper lengthwise

کاغذها را از طول ببر.

همان، به همان ترتیب likewise

مثال:

.Maryam loves Hamid very much. Whatever Hamid does, Maryam does likewise

مریم حمید را خیلی دوست دارد. حمید هر کار انجام دهد، مریم همان را انجام می دهد.

قیدهای بدون نشانه در انگلیسی

بعضی کلمات در زبان انگلیسی آخرشان به ly ختم نمی شود ولی قید هستند: soon , too, quite , still , always , sometimes , never.

بعضی کلمات دیگر هم نقش صفت را ایفا میکنند و هم قید بدون اینکه پسوندی به آخر آنها اضافه شود مانند:

Hard سخت ، به سختی

 

به عنوان صفت:

.The exam was very hard

امتحان بسیار دشوار بود

 

به عنوان قید:

.You have to study hard

تو باید سخت درس بخوانی.

Fast سریع، به سرعت

 

به عنوان صفت:

.He has a fast car

ماشین سریعی دارد.

به عنوان قید:

.He drives fast

تند رانندگی می کند.

بعضی کلمات پرکاربرد دیگر که اینگونه هستند عبارتند از:

Late /   low  / clear / clean / close / dead/   fine / long  / low/  pretty / short / straight  /  wide  / wrong / sharp / sure / tight

مثال برای wrong:

صفت:

.Please correct the wrong answers

لطفا پاسخ های اشتباه را اصلاح کن.

قید:

.Something went wrong

یه چیزی اشتباه پیش رفت.

مثال برای close:

صفت:

.My house is close to the zoo

خانه من نزدیک باغ وحش است.

قید:

.Please come close so that you can see the animals

لطفا نزدیک بیایید تا بتوانید حیوانات را ببینید.

مثال برای low:

صفت:

.Your overall score is so low that you can not win any point

نمره کلی ات آنقدر پایین است که نمی توانی امتیازی به دست آوری.

قید:

.The battery is going low

باتری در حال اتمام است.

مثال برای late:

صفت:

.If you are late, you will be considered absent

اگر دیر کنی، غایب در نظر گرفته خواهی شد.

قید:

.If you come late, you will be considered absent

اگر دیر بیای، غایب در نظر گرفته خواهی شد.

مثال برای clear:

صفت:

.Instructions are clear enough

دستورالعمل ها به اندازه کافی واضح هستند.

قید:

Stand clear of the fire, please

لطفا دور از آتش بیاستید.

مثال برای clean:

صفت:

.The windows are clean

پنجره ها تمیز هستند.

قید:

.I was so busy that I clean forgot to bring my keys with me

آنقدر سرم شلوغ بود، پاک (کاملا) فراموش کردم کلیدها را همراه خودم بیارم.

مثال برای dead:

صفت:

.He is dead

او مرده است.

قید:

.The driving test was dead easy

آزمون رانندگی خیلی آسان بود.

مثال برای fine:

صفت:

.I am fine

من خوبم.

قید:

?How did your wedding ceremony go

.It went fine

مراسم ازدواجت چطور پیش رفت؟

خوب بود. ( خوب پیش رفت)

مثال برای long:

صفت:

.I’ve come a long way and I am tired now

راه درازی آمده ام و الان خسته ام.

قید:

.You have to wait long for the bus to come

مدت طولانی باید منتظر بمانی تا اتوبوس بیاید.

مثال برای pretty:

صفت:

.It is a pretty baby

بچه زیبایی است.

قید:

.I am pretty sure that I will achieve what I aimed at

کاملا مطمینم به آنچه هدف گذاری کرده ام خواهم رسید.

مثال برای short:

صفت:

.The shirt is too short to wear

پیراهن برای پوشیدن خیلی کوتاه است.

قید:

.Please cut your speech short because we are running out of time

لطفا سخنرانی ات را کوتاه کن چون وقت دارد تمام میشود.

مثال برای straight:

صفت:

.Take the straight road

جاده مستقیم را در پیش بگیرید.

قید:

.Go straight until you reach the library

مستقیم برو تا به کتابخانه برسی.

مثال برای wide:

صفت:

.It is easy to drive on a wide road

رانندگی کردن در جاده پهن آسان است.

قید:

.The window was wide open

پنجره تا ته باز بود.

مثال برای sharp:

صفت:

.I need a sharp knife

من به یک چاقوی تیز احتیاج دارم.

قید:

.Please arrive at the meeting on at 7 p.m sharp

لطفا راس ساعت 7 در جلسه حاضر شوید.

مثال برای sure:

صفت:

.I am sure you can pass the math exam

من مطمینم می توانی در امتحان ریاضی قبول شوی.

قید:

?A: Can you lend me 2000 dollars

B: Sure

الف: می توانی 2000 دلار به من قرض بدهی؟

ب: حتما (قطعا)

مثال برای tight:

صفت:

.My shirt is too tight. I need another one

پیراهنم خیلی تنگ است. به یکی دیگر احتیاج دارم.

قید:

.Make sure the door is shut tight

اطمینان حاصل کن در کاملا (محکم) بسته شده است.

well قیدی برای good

well قید برای صفت good است.

مثال:

.He is a good player

او بازیکن خوبی است.

.He plays well

او به خوبی بازی میکند.

انواع قید در انگلیسی و جایگاه آنها در جمله

قید در انگلیسی معنا و کارکردهای متفاوتی دارند .  قید می تواند در ابتدا، میانه جمله یا آخر آن قرار گیرد. به جدول زیر توجه کنید:

قید زمان

 

 

 

 


.I will fly to Mashhad tomorrow

فردا صبح به مشهد پرواز خواهم کرد.

.Today, I am going to wash the car

امروز،  ماشین را خواهم شست.

قیدهای زمان معمولا در آخر جمله می آیند. اما گاهی در ابتدای جمله می آیند به خصوص  وقتی که بخواهیم قید را مورد تاکید قرار دهیم.


قید حالت

 

 

 

 

 


.Please use the knife carefully

لطفا با احتیاط از چاقو استفاده کنید

.She quickly ate lunch and left the house

او به سرعت ناهار خورد و خانه را ترک کرد.

قیدهای حالت قیدهایی هستند که نحوه یا  شیوه انجام کار را توصیف میکنند. این قیدها معمولا در آخر جمله می آیند. اما هنگامی که مفعول خیلی طولانی باشد یا قید مهم ترین جز جمله نباشد  می تواند در میانه جمله بیاید. (بین فاعل و فعل اصلی)


قید مکان

 

 

 

 

 


.When I got there, he had left the house

وقتی به آنجا رسیدم او خانه را ترک کرده بود.

.Here they had their breakfast

اینجا صبحانه شان را خوردند.

قیدهای مکان معمولا در آخر جمله می آیند. اما گاهی در ابتدای جمله می آیند مخصوصا در نوشتن  و زمانی که بخواهیم قید را مورد تاکید قرار دهیم.


قید مقدار

 

 

 

 

 


 

.It’s really hot

واقعا گرم است.

.I love you a lo

خیلی دوستت دارم.

قیدهای  Really واقعا   quite کاملا   very خیلی    معمولا در میانه جمله می آیند. و قیدهای   A lot خیلی   A bit یک ذره    معمولا در آخر جمله می آیند.


قید تکرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.We often go to cinema on Fridays

ما اغلب جمعه ها به سینما می رویم.

.Sometimes we go to the park for a walk

بعضی اوقات برای پیاده روی به پارک می رویم.

.I don’t watch TV very often

خیلی تلویزیون تماشا نمی کنم.

قیدهای تکرار می توانند در هر سه موقعیت ابتدا،  وسط،  یا انتهای جمله بیایند.

احتیاط: قید های تکرار نمی توانند بعد از فعل اصلی در جمله قرار گیرند.

.We go often to cinema on Fridays

.I don’t watch very often TV

 

قیدهای  Always همیشه    ever  همیشه   never هرگز    معمولا در ابتدای جمله نمی آیند

.He’s always losing his money

او همیشه پولش را گم می کند.


 

 

 

 


قید قطعیت یا احتمال

 

 

 

 

 


بعضی از قیدهای این گروه در وسط جمله می آیند مانند:

probably شاید

possibly احتمالا

certainly.قطعا

بعضی دیگر در ابتدای جمله می آیند مانند:

Maybe شاید

perhaps شاید


.It’ll probably rain

شاید باران ببارد.

.Maybe Hossein will know the answer

شاید حسین جواب را بداند.

 

 

 


قید های نظر و عقیده

 

 

 

 

 

 

 

 


قیدهایی که برای اظهار نظر و عقیده به کار می روند مانند:

Personally

شخصا

honestly

صادقانه

frankly

صادقانه

معمولا در ابتدای جمله به کار می روند.

اما گاهی به خصوص در نوشتن می توانند در میانه جمله هم قرار گیرند.

 


.Personally, I prefer to go to the zoo

شخصا ترجیح می دهم به باغ وحش بروم.

.This must, frankly, be the the most stupid idea I have ever heard

این احمقانه ترین ایده ای است که تاکنون شنیده ام.

 

 

 

 

 


قید های ارزش گذاری

 

 

 

 

 


قیدهایی که برای ارزش گذاری یا ارزیابی اعمال یا رفتار استفاده می شود معمولا در ابتدای جمله می آیند.

گاهی اوقات در میانه جمله می آیند.

در صحبت کردن غیر رسمی می توانند در آخر جمله بیایند.

 

 

 


.Unfortunately, I lost all the keys

متاسفانه همه کلید ها را گم کردم.

.We have stupidly  missed the opportunity to buy the tickets

به طرز احمقانه ای فرصت خرید بلیط ها را از دست دادیم.

.They missed the bus, apparently

از اتوبوس جا ماندند ظاهرا.


قید های مدت زمان


قیدهایی که مدت زمان انجام عملی را نشان می دهند معمولا در آخر جمله می آیند.


.I’m not staying long

طولانی نمی مانم.


 

قید های ربطی

 

 

 

 

 

 


قیدهای ربطی قیدهایی هستند که  دو جمله را به یکدیگر متصل می کنند مانند:

Then بعد  سپس

consequently نتیجتا

however اما  ولی

 

 

 

 


.I left my office in the afternoon then I went home

دفترکارم را ترک کردم  سپس به خانه رفتم.

We talked until 1 a.m. consequently I got up late the next morning

تا یک نیمه شب حرف زدم  نتیجتا صبح روز بعد دیر از خواب پاشدم

It will be snowing in Germany. However, Sunny sky is expected in England

در آلمان برف خواهد بارید . با این حال   آسمان آفتابی در انگلیس پیش بینی می شود.


 

نکته: قید نمی تواند بین فعل و مفعول قرار گیرد.

مثال:

.I quickly ate lunch

سریع ناهار خوردم.

I ate quickly lunch

هنگامی که همزمان قیدهای زمان، مکان و حالت  در جمله به کار روند معمولا ترتیب قرارگیری آنها بدین صورت می باشد:

1.قید حالت  2. قید مکان  3. قید زمان

مثال:

.Ali played the guitar interestingly in the show on Saturday

علی در برنامه روز شنبه به طرز جالبی گیتار نواخت.

 

قیدهایی که برای ارزیابی یا بیان نقطه نظر گوینده یا شنونده استفاده می شوند  قیدهای جمله نیز نامیده می شوند زیرا به کل جمله اشاره دارد و در آغاز جمله می آیند:

مثال:

.Actually, I think Hossein will win the match, not Mohsen

در واقع فکر می کنم حسین مسابفه را می برد، نه محسن.

.Obviously, I can’t tell you his name because it is secret

واضح است که نمی توانم اسمش را به تو بگویم چون محرمانه است.

می توانیم قبل از هر قید،  قیدهای دیگری بیاوریم تا اطلاعات بیشتری در مورد آن بدهیم. مثال:

.He plays the guitar greatly

او گیتار را عالی می نوازد.

اضافه کردن قید Really به قبل از قید Greatly:

.He plays the guitar really greatly

او گیتار را واقعا عالی می نوازد.

قیدهای مرکب در انگلیسی

قیدهای مرکب در زبان انگلیسی قیدهایی هستند که از ترکیب دو یا چند کلمه تشکیل شده اند. اما به صورت یک کلمه واحد در نظر گرفته میشوند.

مثال:

anyway = any + way

در هر صورت، به هر حال

nowhere = no + where

هیچ جا، هیچ کجا

قیدهای دو کلمه ای در انگلیسی

قیدهای هستند که از دو کلمه تشکیل شده اند. تفاوت قیدهای دو کلمه ای با قیدهای مرکب آن است که کلمات تشکیل دهنده قیدهای دو کلمه ای با یکدیگر ترکیب نمیشوند.

مثال:

of course

البته

at last

در نهایت

at least

حداقل

at most

حداکثر

قیدهایی با ریشه مشترک در انگلیسی (با معانی متفاوت)

مثال با direct:

.We flew direct from Tehran to Isfahan

ما مستقیما از تهران به اصفهان پرواز کردیم.

.Don’t go. I’ll be with you directly

نرو. سریعا همراه تو خواهم بود.

مثال با late:

.The plane arrived late due to bad weather

به خاطر هوای بد هواپیما دیر رسید.

.She has been ill lately

او اخیرا بیمار بوده است.

مثال با high:

.He lifted it high over his head

آن را بالای سرش برد.

.Arsenic is highly toxic

آرسنیک شدیدا سمی است.

مثال با hard:

.He braked hard when he saw the cat

وقتی گربه را دید ترمز شدیدی گرفت.

.We hardly know our neighbours

به ندرت همسایگانمان را می شناسیم.

مثال با right:

.Turn right at the crossroads

در چهارراه به سمت راست بپیچید.

.The court rightly condemned the war criminals

دادگاه به درستی جنایاتکاران جنگی را محاکمه کرد.

مثال با free:

.We got into the football stadium free

ما رایگان وارد ورزشگاه فوتبال شدیم.

.You can walk freely in the park

شما میتوانید آزادانه در پارک قدم بزنید.

مثال با deep:

.We explored deep into the forest

تا اعماق جنگل را اکتشاف کردیم.

.They are deeply ashamed of their rude behavior

آنها عمیقا از رفتار بی ادبانه شان شرمنده هستند.

حالت تفضیلی و عالی قید در انگلیسی

مانند صفت ها، قید در انگلیسی می تواند حالت تفضیلی و حالت عالی داشته باشد. اگر قید به ly ختم شده باشد، برای حالت تفضیلی More و برای حالت عالی Most را به  قبل قید اضافه می کنیم.

مثال:

.He drives the car skillfully

او ماهرانه ماشین را می راند.

حالت تفضیلی:

.He drives the car more skillfully than me

او ماهرانه تر از من ماشین را می راند.

حالت عالی:

.He drives the car the most skillfully of all

او از همه ماهرانه تر خودرو را می راند.

 

قیدهای بی نشانه که آخرشان به ly ختم نمی شود، برای حالت تفضیلی er و برای حالت عالی est را به آخر قید اضافه می کنیم.

مثال:

.He drives the car fast

حالت تفضیلی:

.He drives the car faster than me

او ماشین را سریعتر از من می راند.

حالت عالی:

.He drives the car the fastest of all

او ماشین را سریعتر از همه می راند.

بغصی دیگر از قید ها که اینگونه می باشند عبارتند از: Hard, late, clean, clear

نکته:

قیدهایی مانند Late که آخرشان به e ختم می شوند، برای حالت تفضیلی r و برای حالت عالی st اضافه می کنیم.

حالت تفضیلی:

Late    later    lateer

حالت عالی:

Late   lastest   lateest

گروهی از قیدها حالت تفضیلی و عالی آنها بی قاعده است. مانند:

قید: Badly به طرز بدی / حالت تفضیلی: Worse به طرز بدتری / حالت عالی: Worst به بدترین وضع


قید: Farدور / حالت تفضیلی: farther/furtherدورتر / حالت عالی: farthest/furthestدورترین


قید: Little به طور کمی / حالت تفضیلی: Less به طور کمتری / حالت عالی: Least به کمترین حالت


قید: Wellبه طرز خوبی / حالت تفضیلی: Better به طرز بهتری / حالت عالی: Best به بهترین وضع


نظرات خود را درباره این مقاله با ما در میان بگذارید.

image_pdfimage_print
رضا توکلی

نظراتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *