ورود و ثبت نام

آموزش جامع حروف ربط در انگلیسی

image_pdfimage_print

حروف ربط در انگلیسی چیست؟  Conjunctions in English

حروف ربط در انگلیسی همانطور که از نامشان پیداست برای ربط دادن و متصل کردن پیشوندها، کلمات ، عبارات ، جمله واره ها و جمله ها مورد استفاده قرار میگیرند.

 

انواع حروف ربط در انگلیسی از لحاظ معنایی (کاربرد آنها)

حروف ربط در انگلیسی کاربردهای مختلفی دارند و برای مقاصد متفاوتی استفاده می شوند مانند: اضافه کردن adding، بیان علت یا دلیل cause or reason، بیان نتیجه result،  بیان هدف purpose، بیان تضاد contrasting، بیان زمان time، بیان مثال example،

اضافه کردن (adding) با حرف ربط and

رایج ترین حرف ربط در انگلیسی برای اضافه کردن، and  می باشد. as well as، in addition to هم استفاده می شود.

مثال:

اضافه کردن دو پیشوند به یکدیگر:

   .Pro- and Anti-government demonstrations is under way

تظاهرات ضد دولتی و تظاهرات در حمایت دولت در حال وقوع است.

 

اضافه کردن کلمات به یکدیگر:

.I like pizza and sandwich

از پیتزا و ساندویچ خوشم می آید.

Swimming and running are my favorite physical exercises

شنا کردن و دویدن فعالیت های بدنی مورد علاقه من هستند.

 

اضافه کردن عبارات به یکدیگر:

.The lion and the car were injured

شیر و گربه زخمی شده بودند.

.The thief and the police were wounded

دزد و پلیس زخمی شدند.

اضافه کردن جمله واره ها به یکدیگر:

.Some of the buildings have one bathroom and some of them have two ones

برخی ساختمان ها یک حمام دارند و بعضی دیگر دو حمام دارند.

.Some of the richest people on earth live in the United States and some others live in Europe

برخی از ثروتمندترین افراد روی کره زمین در ایالات متحده زندگی می کنند و برخی دیگر در اروپا زندگی می کنند.

اضافه کردن جملات به یکدیگر:

.He works forty hours a week. And makes a lot of money, too

او هفته ای چهل ساعت کار می کند. و همچنین پول زیادی در می آورد.

.They have a very expensive car. And have a luxurious apartment too

ماشین بسیار گران قیمتی دارند. و همچنین آپارتمان مجللی دارند.

مثال برای as well as:

.I have traveled to Canada as well as Australia

من به کانادا و همچنین استرالیا سفر کرده ام.

.She has passed Math exam as well as Chemistry

او در امتحان ریاضی و همچنین شیمی قبول شد.

مثال برای in addition to:

.In addition to having poor economy, the country suffers from civil war

علاوه بر داشتن اقتصاد ضعیف، کشور از جنک داخلی رنج می برد.

 .In addition to losing his capital, he divorced from his spouce

علاوه بر از دست دادن سرمایه اش، از همسرش طلاق گرفت.

بیان علت یا دلیل cause or reason

بعضی مواقع حروف ربط در انگلیسی برای بیان علت یا دلیل استفاده میشوند. حروف ربط این گروه عبارتند از because، due to، as a result، therefore: thus، consequently، since، as

حرف ربط because

because از سایر حروف ربط این گروه متداول تر است،هم در نوشتن و هم صحبت کردن. هنگامی که از because استفاده می کنیم، تاکید بیشتری به دلیل یا علت می دهیم تا به نتیجه یا معلول. به خصوص اگر جمله واره حاوی because در ابتدای جمله بیاید.

مثال:

.Because the weather was cold, we didn’t go to the park

یه خاطر اینکه هوا سرد بود، به پارک نرفتیم.

.Because he is poor, he cannot buy a bicycle

از آنجایی که او فقیر است، نمی تواند دوچرخه بخرد.

در انگلیسی محاوره ای غیر رسمی و همچنین رایتینگ (نوشتن) غیر رسمی. از خلاصه because یعنی cos استفاده می شود.

مثال:

.He’s crying cos his father died

او گریه می کند چون پدرش مرد.

.I want to marry you cos I love you so much

میخوام با تو ازدواج کنم چون خیلی دوستت دارم.

حرف ربط since

هنگامی که بخواهیم بیشتر بر روی نتیجه یا معلول تاکید کنیم تا دلیل یا علت، از since یا مترادف آن as استفاده می کنیم. as و since رسمی تر از because هستند.

.Maryam got a job promotion since she is very good at her job

از آنجایی که مریم در کارش خیلی خوب است، ارتقای شغلی دریافت کرد.

 The company went bankrupt since the management team were at odds

شرکت ورشکست شد چون تیم مدیریت دچار اختلاف بودند.

حرف ربط as

.I am going to give you a gift as you are a polite boy

قصد دارم کادویی بهت بدم چون پسر مودبی هستی.

.She lost her job as she didn’t obey the rules at work

او شغلش را از دست داد چون سرکار از قوانین تبعیت نمی کرد.

حرف ربط due to

مثال:

.Due to the high travel expenses, they want to cancel their travel plans

به خاطر هزینه های بالای سفر، آنها می خواهند سفرشان را لغو کنند.

.Due to low IQ, she cannot even answer simple math questions

به خاظر آی کیوی پایین، حتی سوالات ساده ریاضی را نمی تواند پاسخ دهد.

حرف ربط  As a result of

مثال:

 As a result of poor economy, people are leaving their country

اقتصاد ضعیف است. در نتیجه، مردم کشورشان را ترک می کنند.

.As a result of drop in number of customers, the revenue has declined

در نتیجه کاهش شمار مشتریان، درآمد افت کرده است.

بیان نتیجه result

کاربرد دیگر حروف ربط در انگلیسی، بیان نتیجه result می باشد. حروف ربط therefore، thus، consequently، so، hence، as a result برای بیان نتیجه مورد استفاده قرار میگیرند.

حرف ربط therefore

مثال:

.No one came to the school.Therefore, all the exams were cancelled

هیچ کس به مدرسه نیامد. بنابراین تمامی امتحانات لغو شدند

.He doesn’t brush his teeth, therefore; he has toothache

او دندان هایش را نمی شورد بنابراین دندان درد دارد.

حرف ربط As a result

مثال:

.The economy is poor. As a result, people are leaving their country

اقتصاد ضعیف است. در نتیجه، مردم کشورشان را ترک می کنند.

 .He spent his money recklessly. As a result, he lost all his savings very soon

پول هایش را بی پروا هزینه کرد. در نتیجه، خیلی زود همه پس اندازش را از دست داد.

حرف ربط consequently

مثال:

.He couldn’t swim. Consequently, he drowned in the sea

او نمی توانست شنا کند. در نتیجه، در دریا غرق شد.

 .All the shops are closed. Consequntly, we couldn’t buy what we need

همه مغازه ها بسته است. در نتیجه، نتوانستیم چیزی که نیاز داریم بخریم.

 

حرف ربط thus

مثال:

.He plans to reduce costs and thus to increase his savings

او تصمیم دارد هزینه هاش را کاهش دهد و در نتیجه پس انداز خود را افزایش دهد.

 .They want to immigrate to a new country and thus to have a better life

آنها می خواهند به کشور جدیدی مهاجرت کنند و در نتیجه زندگی بهتری داشته باشند.

حرف ربط so

.Their daughter was lost on the street so they called the police

دخترشان در خیابان گم شد بنابراین آنها به پلیس زنگ زدند.

.The old man was struck by a heart attach so he was taken to a hospital

پیرمرد دچار حمله قلبی شد بنابراین به بیمارستان منتقل شد.

حرف ربط hence

  .He failed his English exam, hence his bad mood

در امتحان زبانش مردود شد، حال خرابش در نتیجه آن.

 .The national team of Iran qualified for the world cup, hence joy and happiness across the country

تیم ملی ایران به جام جهانی راه یافت، در نتیجه آن شادی و خوشحالی در سراسر کشور.

 

مثال زدن Example

مثال زدن یکی دیگر از کاربرد های حروف ربط در انگلیسی می باشد. حروف ربط این گروه عبارتست از: for instance، for example، such as، like

مثال:

حرف ربط such as

 .You can stay healthy by using many techniques such as running 10 minutes every day

با تکنیک های زیادی می توانی  سلامت بمونی مثلا هر روز 10 دقیقه دویدن

.There are many ways to improve your English such as watching English movies

راه زیادی برای بهبود زبان انگلیسی ات وجود دارد مانند تماشا کردن فیلم های انگلیسی زبان.

حرف ربط like

 .I like sweet fruit like orange and banana

از میوره های شیرینی مانند پرتغال و موز خوشم می آید.

.Sports like football and volleyball are very popular in the world

ورزش هایی مثل فوتبال و والیبال خیلی در جهان محبوب هستند.

حرف ربط for instance

You can earn money, for instance by teaching or translating

می توانی پول دربیاوری، مثلا از طریق تدریس یا ترجمه

.Some countries have always been the destination for immigration. For instance, Germany and Canada attract immigrants

بعضی کشورها همیشه مقصد مهاجرت بوده اند. برای مثال، آلمان و کانادا مهاجران را جذب می کنند.

حرف ربط for example

.There are some internationally recognized English tests. For example, IELTS and TOEFL are among the most popular

تعدادی آزمون معتبر بین المللی زبان انگلیسی وجود دارد. به عنوان مثال، آیلتس و تافل در میان محبوب ترین ها هستند.

.Some habits are harmful to the health. For example, smoking and drinking can cause heart diseases

بغضی عادت ها برای سلامتی مضر هستند. برای مثال، سیگار کشیدن و نوشیدن مشروبات الکلی می تواند باعث بیماری های قلبی شود.

بیان تضاد contrast

حروف ربط در انگلیسی به منظور بیان تضاد در جمله نیز استفاده میشوند. حروف ربطی مانند although، even though، though در این دسته قرار میگیرند. تضاد معمولا بین دو ایده یا عمل است.

حرف ربط though

though متداول تر از although می باشد به خصوص در انگلیسی محاوره ای.

حرف ربط though

مثال:

.He bought a very expensive car though everyone thought he is poor

او ماشین بسیار گران قیمتی خرید با وجود اینکه همه فکر می کردند او فقیر است.

.Everyone failed the exam though it was not that difficult

همه در امتحان مردود شدند با اینکه امتحان آنقدرها دشوار نبود.

حرف ربط although

مثال:

.Although he was  tired, he went to the park for a walk

با وجود اینکه خسته بود، برای پیاده روی به پارک رفت.

.Although they love each other so much, they didn’t get married

با وجود اینکه خیلی یکدیگر را دوست داشتند، با هم ازدواج نکردند.

حرف ربط even though

برای تاکید بیشتر، even را به though اضافه می کنیم.

.Even though he was the best student at school, he couldn’t pass the university entrance examination

اگرچه او بهترین دانش آموز مدرسه بود، نتوانست در آزمون ورودی دانشگاه قبول شود.

.He lives in a cheap apartment even though he is rich enough to buy an expensive one

او در آپارتمان ارزان قیمتی زندگی می کند با وجود اینکه به اندازه کافی ثرومند است تا آپارتمان گرانی بخرد.

 

either or  /  neither  nor رد یا تایید دو احتمال

یکی از کاربرد های بی نظیر حروف ربط در انگلیسی، رد یا تایید  دو گزینه یا دو احتمال است. بدین منظور از حرف ربط either….or یا neither…..nor استفاده می کنیم.

مثال:

.We can eat dinner either now or after the football match

می توانیم الان یا بعد از مسابقه فوتبال شام بخوریم.

.You can book either a three-star hotel or a four-star one

می توانی هتلی سه ستاره یا پنج ستاره رزرو کنی.

برای نفی دو پیشنهاد یا دو احتمال از neither….nor استفاده می کنیم.

مثال:

.Neither cinema nor museum is interesting to me

نه سینما نه موزه برایم جالب نیست.

.Neither Ali nor Hasan can speak English

نه علی و نه حسن نمی توانند انگلیسی صحبت کنند.

نکته: neither….nor خودش جمله را منفی می کند. نیازی به منفی کردن فعل جمله نیست.

.Neither cinema nor museum is not interesting to me

بیان هدف purpose

از جمله کاربردهای دیگر حروف ربط در انگلیسی بیان هدف است. حروف ربط so، so that، so as، in order that بدین منظور استفاده میشوند. so و so that متداول تر از so as و in order that می باشند. so as در موقعیت های غیر رسمی استفاده می شود. in order that از همه رسمی تر است. بعد از حروف ربطی که نشان دهنده ی هدف می باشد معمولا از زمان حال ساده simple present برای اشاره به آینده استفاده می کنیم.

مثال:

 .I practice English 5 hours a day so I learn it fast

روزی 5 ساعت زبان انگلیسی تمرین می کنم تا سریع یاد بگیرم.

.She plans to earn more money so she can afford to pay her bills

او تصمیم دارد بیشتر پول درآورد تا بتواند قبض هایش را پرداخت کند.

مثال:

.I went on a diet so that I lose weight

رژیم غذایی گرفتم تا وزن کم کنم.

.Please arrive on time so that you don’t miss the exam

لطفا سر وقت حاضر شوید تا از امتحان محروم نشوید.

مثال:

.They live economically so as not to waste their money

آنها  مقتصدانه زندگی می کنند تا پولشان هدر نرود.

.He exercises every day so as to improve his health

او هر روز ورزش می کند تا سلامتش را ارتقا دهد.

مثال:

  .In order that you get admitted to the university, you should send your documents online

به منظور اینکه در دانشگاه پذیرفته بشی، باید مدارکت را آنلاین بفرستی.

.You should respect people in order that you get respected

باید برای مردم احترام قایل شی تا مورد احترام واقع شی.

بیان زمان time

گاهی اوقات حروف ربط در انگلیسی برای بیان زمان استفاده میشوند. حروف ربط این گروه عبارتند از when، after، before، until، since، while، once، as soon as، as . معمولا از when ، once، as، as soon as برای اشاره به زمان خاصی که در آن چیزی اتفاق افتاده یا اتفاق خواهد افتاد استفاده می شود. از حروف ربط before ، after، until برای اشاره به ترتیب وقوع اتفاقات در گذشته یا آینده استفاده می کنیم. از while برای اشاره به اینکه دو عمل یا دو رویداد هم زمان با یکدیگر اتفاق افتاده استفاده می شود.

حرف ربط when

مثال:

.She had a terrible car accident when she was only ten years old

هنگامی که فقط ده سال سن داشت تصادف ماشین خیلی بدی داشت.

.He lost his parents when he was teenager

والدینش را از دست داد وقتی که نوجوان بود.

حرف ربط as soon as

مثال:

.We always buy ourselves ice cream as soon as we get to the cinema

همیشه به محض اینکه به سینما می رسیم برای خودمان بستنی می گیریم.

 .He always takes a shower as soon as he gets home

همیشه به محض اینکه به خانه می رسد دوش می گیرد.

حرف ربط as

مثال:

 .I ran into my cousin as I came out of my home

همانطور که از خانه بیرون آمدم به پسر عموم برخوردم.

.He lost his balance as he was walking on ice

همانطور که داشت بر روی یخ قدم می زد، تعادلش را از دست داد.

حرف ربط once

مثال:

.I’ll telephone you once you are ready

به محض اینکه آماده باشی بهت تلفن میکنم.

.I’ll take you to the park once you finish your homework

وقتی تکالیفت را به پایان رساندی، به پارک می برمت.

حرف ربط after

مثال:

 .Everyone should keep silent after the exam begins

همه باید سکوت را رعایت کنند بعد اینکه امتحان شروع شود.

.We will watch the football match after we return from uncle’s house

بعد از اینکه از خانه دایی برگردیم، مسابقه فوتبال را تماشا خواهیم کرد.

حرف ربط before

مثال:

.Wear your warm clothes before you go out

قبل از اینکه بیرون بروی لباسهای گرمت را بپوش.

.Make sure you are not hungry before you go to the swimming pool

قبل از اینکه به استخر شنا بروی، اطمینان حاصل کن گرسنه نیستی.

حرف ربط until

مثال:

.We will wait until the train comes

منتظر میمانیم تا قطار بیاید.

.I study English everyday until I can speak it fluently

هر روز زبان انگلیسی میخوانم تا روان آن را صحبت کنم.

حرف ربط since

مثال:

.He has been very busy since he became the employee of that company

از وقتی که کارمند آن شرکت شد، سرش خیلی شلوغ شده است.

.I have been a teacher since 1380

از سال 1380 معلم بوده ام.

حرف ربط while

مثال:

.No one listened to the speech while the lecturer was delivering the speech

هیچ کس به سخنرانی گوش نکرد در حالی که سخنران درحال سخنرانی بود.

.I was having dinner while I was watching TV

مادامی که تلویزیون تماشا میکردم، داشتم شام میخوردم.

 

انواع حروف ربط در انگلیسی از لحاظ گرامری

حروف ربط در انگلیسی از لحاظ کارکرد گرامری به سه دسته اصلی حروف ربط هم پایه ساز و حروف ربط وابسته ساز و حروف ربط جفتی ( دوتایی یا همایند) تقسیم می شوند.

حروف ربط هم پایه ساز در انگلیسی Coordinating conjunctions

گروهی از حروف ربط در انگلیسی، دو عنصر زبانی مشابه یکدیگر را به هم متصل میکنند که به آنها حروف ربط هم پایه ساز میگوییم. دو عنصر زبانی می تواند دو پیشوند، دو کلمه ،دو عبارت ، دو شبه جمله یا دو جمله باشد. متداول ترین حروف ربط هم پایه ساز and،or ، but می باشد.

 

مثال برای or:

اتصال دو کلمه به یکدیگر:

  ?Which color do you like? green or blue

کدام رنگ را میپسندی؟ سبز یا آبی؟

مثال برای and:

اتصال دو پیشوند به یکدیگر:

   .Pro- and Anti-government demonstrations are covered in world media

تظاهرات موافق و ضد دولت در رسانه های جهان پوشش داده شده است.

اتصال دو عبارت به یکدیگر:

 .The movie was very boring and not worth watching

فیلم بسیار کسل کننده بود و ارزش دیدن نداشت.

مثال برای but:

اتصال دو شبه جمله به یکدیگر:

.The apartment has great facilities but he doesn’t feel comfortable

آپازتمان امکانات عالی دارد اما او احساس راحتی نمی کند.

اتصال دو جمله به یکدیگر:

 .It is very cold outside.But he went to the park without warm clothes

بیرون خیلی سرد است. اما او بدون لباس گرم به پارک رفت.

(نکته: در رایتینگ (نوشتن) انگلیسی رسمی  معمولا جمله را با  but شروع نمی کنیم.)

حروف ربط وابسته ساز در انگلیسی Subordinating conjunctions

گروهی دیگر از حروف ربط در انگلیسی، حروف ربط وابسته ساز هستند.  وابسته سازها عبارتند از: after, (al)though, as, before, if, since, that, until, when, whereas, while, once, so . هنگامی که جمله واره ای  بعد از این حروف ربط بیاید به جمله واره وابسته تبدیل می شود و باید به جمله واره مستقل دیگری متصل شود تا یک جمله کامل تشکیل شود.

مثال:

.After I had done my homework, I went to the zoo

بعد از اینکه تکالیفم را انجام دادم، به باغ وحش رفتم.

توضیح:  “َafter I had done my homework” شبه جمله وابسته است زیرا “after” در ابتدای آن آمده است. و تا زمانی که به جمله واره مستقلی مانند “I went to the zoo” متصل نشود معنای آن کامل نمی شود.

!Everyone enjoyed the fast food although it was expensive

همه از فست فود لذت بردند با وجود اینکه گران بود.

توضبح: “Although it was very expensive” شبه جمله وابسته است زیرا “although” در ابتدای آن آمده است.و تا زمانی که به جمله واره مستقلی مانند “Everyone enjoyed the fast food ” متصل نشود معنای آن کامل نمی شود.

.Before we left the hotel, we had some delicious pizza

قبل از اینکه هتل را ترک کنیم ، پیتزای خوشمزه ای خوردیم.

توضبح: “before we left the hotel” شبه جمله وابسته است زیرا “before” در ابتدای آن آمده است.و تا زمانی که به جمله واره مستقلی مانند “we had some delicious pizza ” متصل نشود معنای آن کامل نمی شود.

نکته: هنگامی که شبه جمله وابسته قبل از شبه جمله مستقل بیاید از کاما (comma)  برای جدا کردن آنها استفاده می کنیم در غیر اینصورت نیازی به استفاده از کاما نمی باشد.

.If you want to stay healthy, you should stop smoking

اگر می خوای سالم بمانی، باید سیگار کشیدن را متوقف کنی.

.Whereas my parents were rich, hers were poor

در حالی که والدین من ثروتمند بودند، پدر و مادر او فقیر بودند.

.He said that he would come to the party tonight

او گفت امشب به مهمانی خواهد آمد.

حروف ربط وابسته ساز چند کلمه ای

برخی حروف وابسته ساز در انگلیسی از بیش از یک کلمه تشکیل شده اند مانند: as long as, as soon as, except that, in order that, so as to, provided that

مثال:

.As long as the restaurant has good services, it has many customers

مادامی که رستوران خدمات خوبی ارایه دهد، مشتریان زیادی دارد.

.Provided that you pay the tuition fees, you can use all educational services

به شرطی که هزینه های تحصیل را پرداخت کنید، می توانید از همه خدمات آموزشی استفاده کنید.

استفاده از قید قبل از حروف وابسته ساز

برخی از حروف وابسته ساز در انگلیسی قبلشان می تواند قید بیاید. حروفی مانند:  just when, ever since, only if, just as, simply because, right before

مثال:

.Hasan telephoned me just when I had fallen asleep

حسن درست وقتی که خوابم برده بود با من تماس گرفت.

.She has been afraid to swim in the pool ever since she was a little girl

از زمانی که دختر کوچکی بود از شنا کردن در استخر می ترسید.

حروف وابسته ساز در انگلیسی کجای جمله قرار میگیرند

حروف وابسته ساز همیشه در ابتدای جمله واره قرار میگیرند. اما جمله واره ی حاوی حرف وابسته ساز می تواند در قسمت اول جمله یا آخر آن بیاید. اگر در قسمت اول جمله بیاید حتما از کاما comma در آخر آن استفاده می کنیم. ولی اگر آخر جمله بیاید نیازی به استفاده از comma نیست.

مثال:

قرارگیری جمله واره در ابتدای جمله و در نتیجه استفاده از کاما comma:

.Although he failed the exam twice, he is preparing for the exam for the third time

با وجود اینکه دو بار در امتحان مردود شده, در حال آماده شدن برای امتحان برای بار سوم است.

قرار گیری جمله واره در انتهای جمله و در نتیجه عدم استفاده از کاما comma:

.He is preparing for the exam for the third time although he failed the exam twice

در حال آماده شدن برای امتحان برای بار سوم است با وجود اینکه دو بار در امتحان مردود شده.

 

حروف ربط جفتی (دوتایی یا همایند) در انگلیسی Correlative conjunctions

دسته کوچک دیگری از حروف ربط در انگلیسی آنهایی هستند که از بیش از یک کلمه تشکیل شده اند و به صورت همزمان در جمله به کار می روند. مانند: either…. or ، neither….. nor ، both……. and، not only…..but also. به اینها حروف ربط جفتی (دوتایی یا همایند) می گوییم.

مثال:

.You can eat your breakfast either at 7 o’clock or 8 o’clock in the morning

تو می توانی صبحانه ات را در ساعت 7 یا 8 صبح بخوری.

.Neither Mina nor I have ever been to Canada

نه من و نه مینا تا به حال به کانادا نرفته ایم.

  .Both Hasan and Hamid know what has happened

حسن و حمید هر دو می دانند چه اتفاقی افتاده است.

.The apartment not only is economical but also feels comfortable to live in

آپارتمان نه تنها مقرون به صرفه است بلکه از زندگی در آن احساس راحتی می کنی.


لطفا نظرات خود را درباره این مقاله با ما در میان بگذارید.

image_pdfimage_print
رضا توکلی

نظراتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *