ورود و ثبت نام

تسلط به زمان ها در انگلیسی (tenses) کار سختی نیست!

image_pdfimage_print

فهرست مطالب

زمان ها در انگلیسی چیست؟ Tenses in English

زمان های ساده در انگلیسی Simple tenses

زمان ها در انگلیسی به ما امکان میدهند تا در مورد زمان وقوع فعل یا حالت صحبت کنیم. همه افعال اصلی در انگلیسی دارای دو زمان اصلی هستند: حال ساده و گذشته ساده.

زمان حال ساده در انگلیسی Present simple

یکی از پرکاربردتربن زمان ها در انگلیسی ،حال ساده است که به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

نحوه ساخت زمان حال ساده در انگلیسی

ساختار یا فرمول زمان حال ساده در انگلیسی به این صورت است که از مصدر بدون to  بعد از فاعل جمله استفاده میکنیم. با این توضیح که برای سوم شخص مفرد، به آخر فعل s اضافه میکنیم. برای ساخت زمان حال ساده نیازی به فعل کمکی نیست.

مثال:

.I live in Tehran

من در تهران زندگی میکنم.

مثال:

.He/she/it lives in Tehran

کاربردهای زمان حال ساده در انگلیسی

از زمان حال ساده برای صحبت کردن در مورد عادات، حقایق علمی، واقعیتی در زمان حال، راهنمایی و دستورالعمل، وقایع و رویدادهای برنامه ریزی شده، تیتر اخبار استفاده میکنیم. برای ساخت زمان حال ساده، از مصدر بدون to استفاده می کنیم. برای سوم شخص مفرد، به آخر فعل، s اضافه میکنیم.
مثال:

(عادت) .I brush my teeth every night

هر شب دندانهایم را مسواک میزنم.

 (حقیقت علمی) .The water boils at 100 centigrade

آب در صد درجه سانتیگراد به جوش می آید.

( واقعیتی در زمان حال) .I live in Mashhad

من در مشهد زندگی می کنم.

(دادن دستور العمل) .You first buy one kilogram of meat and then you cook it for at least two hours

تو اول یک کیلو گوشت میگیری، سپس حداقل دو ساعت میپزیش.

(رویداد برنامه ریزی شده) .The train arrives at about 6 p.m

قطار حدودا ساعت 6 بعد از ظهر میرسد.

نکته: از آنجایی که این جمله به زمان آینده اشاره دارد، می توانیم از ترکیب will + arrive هم استفاده کنیم. در ادامه مقاله بیشتر با این ترکیب آشنا میشویم.

(تیتر خبر) .Earthquake hits one of Iranian cities

زمین لرزه یکی از شهرهای ایران را لرزاند.

توضیح: برای تیتر اخبار روزنامه ها و غیره می توانیم از زمان حال ساده استفاده کنیم حتی اگر آن خبر در گذشته اتفاق افتاده باشد.

سوالی کردن زمان حال ساده در انگلیسی

به منظور سوالی کردن زمان حال ساده، کافیست do یا does (برای سوم شخص مفرد) را به ابتدای جمله اضافه کنیم.

نکته: هنگامی که از does برای سوم شخص مفرد استفاده میکنیم، s از آخر فعل حذف میشود.

مثال:

خبری:

.You live in Tehran

سوالی:

?Do you live in Tehran

آیا در تهران زندگی میکنی؟

مثال برای سوم شخص:

خبری:

.He lives in Tehran

سوالی:

?Does he live in Tehran

آیا در تهران زندگی میکنی؟

نکته: s از آخر فعل حذف شد.

منفی کردن زمان حال ساده در انگلیسی

به منظور منفی کردن زمان حال ساده، کافبست do not یا does not ( برای سوم شخص مفرد) را بین فاعل و فعل جمله قرار دهیم. don’t و doesn’t حالت مخفف هستند. اگر does not یا مخفف آن یعنی doesn’t در جمله بیاید، s از آخر فعل حذف میشود.

مثال:

.You do not live in Tehran

تو در تهران زندگی نمی کنی.

حالت مخفف:

.You don’t live in Tehran

مثال برای سوم شخص مفرد:

.He does not live in Tehran

او در تهران زندگی نمیکند.

نکته: s از آخر فعل حذف شد.

حالت مخفف:

.He doesn’t live in Tehran

تغییرات املایی هنگام اضافه کردن s به آخر فعل

در موارد زیر، وقتی s را برای سوم شخص مفرد به فعل اضافه میکنیم، علاوه بر s، حرف دیگری اضافه میشود و یا در املای خود فعل تغییراتی ایجاد میشود.

شرایط

مثال بعد از اضافه شدن s
هنگامی که فعل به ch , ss , x , zz , sh ختم میشود، es را به اخر فعل اضافه

میکنیم.

watch

watches

miss

misses

wash

washes

mix

mixes

buzz

buzzes

هنگامی که فعل به حرف بی صدا consonant و y ختم میشود، y را به i تبدیل

میکنیم و سپس es را اضافه میکنیم.

حرف بی صدا consonant چیست؟ اینجا بیشتر بخوانید.

hurry

hurries

study

studies

reply

replies

اما هنگامی که فعل به حرف صدادار vowel و y ختم میشود، فقط s

اضافه میکنیم.

حرف صدادار vowel چیست؟ اینجا بیشتر بخوانید.

pay

pays

enjoy

enjoys

have , go , do , be بی قاعده هستند.

have

has

go

goes

do

does

be

is

وقتی که فعل به s یا z ختم میشود، آن را تکرار میکنیم سپس es را اضافه میکنیم.

مثال:

quiz = quizzes

گذشته ساده در انگلیسی Past simple

زمان گذشته ساده نیز از مهم ترین زمان ها در انگلیسی است که یادگیری آن برای هر زبان آموزی ضروری است.

نحوه ساخت زمان گذشته ساده در انگلیسی

فرمول یا ساختار زمان گذشته ساده در انگلیسی به این صورت است که از مصدر بدون to بعد از فاعل جمله استفاده میکنیم. اگر فعل باقاعده باشد به آخر آن ed اضافه می کنیم، اگر بی قاعده باشد ed اضافه نمی شود بلکه شکل متفاوتی دارد و با تمرین و تکرار باید آن را یاد گرفت. برای ساخت زمان گذشته ساده نیازی به فعل کمکی نیست.

مثال (با فعل با قاعده):

.”I wanted to say “thank you

میخواستم بگویم ازت متشکرم.

مثال ( با فعل بی قاعده):

.I drank a glass of water

یک لیوان آب نوشیدم.

کاربردهای زمان گذشته ساده در انگلیسی

برای صحبت کردن درباره عملی در گذشته یا عادات در گذشته استفاده میکنیم.
مثال:

 (عملی در گذشته) .I walked to work yesterday

دیروز پیاده سرکار رفتم. ( walk فعل با قاعده است پس به آخر آن ed اضافه کردیم.)

(عادت در گذشته) .I always chose him as the English teacher

من همیشه او را به عنوان معلم زبان انتخاب کردم. ( choose فعل بی قاعده است و شکل گذشته آن chose می باشد.)

نکته: هنگامی که بخواهیم با استفاده از زمان گذشته ساده درباره عادتی در گذشته صحبت کنیم، معمولا از قیدهایی همچون always, never, often استفاده می کنیم.

سوالی کردن زمان گذشته ساده در انگلیسی

برای سوالی کردن زمان گذشته ساده، کافیست did را به ابتدای جمله اضافه کنیم. did برای همه ضمایر و اشخاص از جمله سوم شخص مفرد به کار میرود.

مثال:

خبری:

.You ate a sandwich one hour ago

تو یک ساعت پیش ساندویچ خوردی.

سوالی:

?Did you eat a sandwich one hour ago

آیا یک ساعت پیش ساندویچ خوردی؟

خبری:

.They watched a football match last night

آنها دیشب مسابقه فوتبال تماشا کردند.

سوالی:

?Did they watch a football match last night

آیا آنها دیشب مسابقه فوتبال تماشا کردند؟

نکته: هنگامی که did را به جمله اضافه میکنیم، فعل به شکل اول خود باز میگردد: اگر فعل باقاعده باشد، ed از انتهای آن حذف میشود. اگر فعل بی قاعده باشد، به شکل اول خود بازمیگردد. در مثال بالا، ate به شکل eat بازگشت.

منفی کردن زمان گذشته ساده در انگلیسی

به منظور منفی کردن زمان گذشته ساده در انگلیسی، کافیست did not را بین فاعل و فعل قرار دهیم. برای سوم شخص مفرد هم از did not استفاده میکنیم. didn’t شکل مخفف did not است. هنگامی که did not یا مخفف آن به جمله اضافه میشود، فعل به شکل اول خود بازمیگردد.

مثال:

خبری مثبت:

.You ate a sandwich one hour age

تو یک ساعت پیش ساندویچ خوردی.

خبری منفی:

.You didn’t eat a sandwich one hour age

تو یک ساعت پیش ساندویچ نخوردی.

خبری مثبت:

.They watched a football match last night

آنها دیشب مسابقه فوتبال تماشا کردند.

خبری منفی:

.They didn’t watch a football match last night

آنها دیشب مسابقه فوتبال تماشا نکردند.

زمان های مرکب Compound tenses

زمان های مرکب در انگلیسی زمان هایی هستند که فعل به همراه یکی از افعال کمکی مانند be یا have به کار می رود. افعال to be عبارتند از am, is, are, was, were.
مثال:

.I am walking to work

در حال پیاده رفتن به محل کارم هستم.

.I have walked for two hours

دو ساعت پیاده روی کرده ام.

وجه فعل در انگلیسی Aspect

وجه فعل در انگلیسی برای اشاره به عمل در حال وقوع (continuous) یا کامل شده (perfect) به کار می رود. زمان های ساده simple tense فاقد وجه می باشند. زمان های مرکب compound tenses دارای وجه می باشند. زمان های مرکب فعل، دو وجه دارند: استمراری continuous و کامل perfect

حالت استمراری در انگلیسی continuous

هر گاه فعل دارای وجه استمراری باشد یعنی عمل در حال وقوع است و به پایان نرسیده است.

وجه استمراری حال در انگلیسی present continuous

حال استمراری در انگلیسی بسیار پرکاربرد بوده و صحبت کردن به انگلیسی بدون استفاده از آن تقریبا غیر ممکن است.

نحوه ساخت حال استمراری در انگلیسی

برای ساخت حال استمراری از am , is , are به همراه فعل با ing استفاده می کنیم. هر گاه فاعل مفرد باشد از am و is استفاده میکنیم. ( am برای ضمیر I و is برای سایر اسامی و ضمایر مفرد استفاده میشود. are برای اسامی و ضمایر جمع استفاده میشود.)

مثال:

.They are singing

آنها دارند آواز می خوانند.

.I am coming

دارم می آیم.

کاربردهای حال استمراری در انگلیسی

برای اشاره به عملی که هم اکنون در حال وقوع است ( یعنی در همان زمانی که در حال صحبت کردن هستیم)، از حال استمراری استفاده میکنیم.

سوالی کردن حال استمراری در انگلیسی

برای سوالی کردن حال استمراری در انگلیسی، فعل be یعنی am , is یا are را به اول جمله منتقل میکنیم.

مثال:

خبری:

.You are watching television

داری تلویزیون تماشا میکنی.

سوالی:

?Are you watching television

آیا داری تلویزیون تماشا میکنی؟

منفی کردن حال استمراری در انگلیسی

به منظور منفی کردن حال استمراری در انگلیسی، کافیست فعل be یعنی am , is یا are را با اضافه کردن not منفی کنیم. حالت های مخفف: isn’t , aren’t. دقت کنید am not حالت مخفف ندارد: amn’t

مثال:

خبری مثبت:

.You are watching television

داری تلویزیون تماشا میکنی.

خبری منفی:

.You are not watching television

تلویزیون تماشا نمیکنی.

حالت مخفف:

.You aren’t watching television

تلویزیون تماشا نمیکنی.

وجه استمراری گذشته past continuous

نحوه ساخت گذشته استمراری در انگلیسی

فرمول یا ساختار گذشته استمراری در انگلیسی بدین صورت است که از was یا were به همراه فعل با ing استفاده می کنیم. هر گاه فاعل مفرد باشد از was و هر گاه جمع باشد از were استفاده می کنیم.

مثال:

.I was swimming in the pool

داشتم در استخر شنا می کردم.

.They were watching television

داشتند تلویزیون تماشا میکردند.

کاربردهای گذشته استمراری در انگلیسی

هر گاه فعل دارای وجه استمراری گذشته باشد یعنی عملی در گذشته در حال وقوع بوده است.

مثال:

.He was playing football yesterday

دیروز داشت فوتبال بازی میکرد.

.Hasan and Hossein were listening to the radio last night

حسن و حسین شب گذشته به رادیو گوش میدادند.

سوالی کردن گذشته استمراری در انگلیسی

برای سوالی کردن گذشته استمراری کافیست was یا were را به ابتدای جمله منتقل کنیم.

مثال:

?Was he playing football yesterday

آیا دیروز داشت فوتبال بازی میکرد؟

?Were Hasan and Hossein listening to the radio last night

آیا حسن و حسین شب گذشته به رادیو گوش میدادند؟

منفی کردن گذشته استمراری در انگلیسی

برای منفی کردن گذشته استمراری کافیست was یا were را با اضافه کردن not منفی کنیم. مخفف آنها عبارتند از: wasn’t و weren’t

مثال:

.He was not playing football yesterday

او دیروز فوتبال بازی نمیکرد.

.Hasan and Hossein were not listening to the radio last night

حسن و حسین دیروز به رادیو گوش نمیدادند.

حالت کامل در انگلیسی perfect

هرگاه فعل دارای وجه کامل باشد یعنی عمل انجام شده و کامل شده است.

حال کامل در انگلیسی present perfect

نحوه ساخت حال کامل در انگلیسی

فرمول یا ساختار حال کامل در انگلیسی به این شکل است که از have یا has به اضافه شکل سوم فعل past participle استفاده میکنیم. وقتی فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد مانند: he, she, it, ali, maryam از has و در سایر موارد از have استفاده میکنیم.

مثال:

.They have sung

آنها آواز خوانده اند.

.I have come

آمده ام.

.She has arrived at her office

به دفتر کارش رسیده است.

کاربرد حال کامل در انگلیسی

هرگاه فعل دارای وجه حال کامل باشد یعنی در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده و کامل شده است.

مثال:

.You have done your homework

تکالیفت را انجام داده ای.

تفاوت گذشته ساده با حال کامل در انگلیسی

تفاوت زمان حال کامل با زمان گذشته ساده این است که زمان حال کامل، در گذشته شروع شده و تا زمان حال امتداد پیدا کرده. اما زمان گذشته ساده در گذشته شروع شده و در گذشته هم تمام شده است و تا زمان حال امتداد پیدا نکرده.

سوالی کردن حال کامل در انگلیسی

برای سوالی کردن حال کامل در انگلیسی کافیست فعل کمکی have یا has را به ابتدای جمله منتقل کنیم.

مثال:

خبری:

.You have done your homework

تکالیفت را انجام داده ای.

سوالی:

?Have you done your homework

آیا تکالیفت را انجام داده ای؟

خبری:

.She has done her homework

او تکالیفش را انجام داده است.

سوالی:

?Has she done her homework

آیا او تکالیفش را انجام داده است؟

منفی کردن حال کامل در انگلیسی

برای منفی کردن حال کامل در انگلیسی کافیست not را به have یا has اضافه کنیم. مخفف اینها عبارتند از: haven’t و hasn’t

مثال:

.You haven’t done your homework

تکالیفت را انجام نداده ای.

.She hasn’t done her homework

تکالیفش را انجام نداده است.

گذشته کامل past perfect

هر چند گذشته کامل نسبت به گذشته ساده و حال کامل کمتر استفاده میشود ولی بازهم یادگیری آن برای تسلط به زبان انگلیسی ضروری است.

نحوه ساخت گذشته کامل در انگلیسی

فرمول یا ساختار گذشته کامل در انگلیسی به این صورت است که از had به اضافه شکل سوم فعل past participle استفاده میکنیم. had برای همه ضمایر و اسامی صرف نظر از شخص و شمار استفاده میشود.

مثال:

.The train had departed before I reached the station

قبل از اینکه به ایستگاه برسم، قطار آنجا را ترک کرده بود.

کاربرد گذشته کامل در انگلیسی

هرگاه فعل دارای وجه گذشته کامل باشد یعنی عملی قبل از عملی دیگر در زمان گذشته اتفاق افتاده باشد.

مثال:

.She had prepared dinner when Hasan at arrived home

وقتی حسن به خانه رسید، او شام را آماده کرده بود.
توضیح: عمل “آماده کردن شام had prepared dinner”  قبل از اینکه  “حسن به خانه برسد  “Hasan arrived home”  به وقوع پیوسته است.

سوالی کردن گذشته کامل در انگلیسی

برای سوالی کردن گذشته کامل در انگلیسی، باید had را به ابتدای جمله منتقل کنیم.

مثال:

خبری:

.She had prepared dinner when Hasan arrived at home

وقتی حسن به خانه رسید، او شام را آماده کرده بود.

سوالی:

?Had she prepared dinner when Hasan arrived at home

آیا وقتی حسن به خانه رسید، او شام را آماده کرده بود؟

منفی کردن گذشته کامل در انگلیسی

برای منفی کردن گذشته کامل در انگلیسی، کافیست had را با اضافه کردن not منفی کنیم. hadn’t مخفف آن است.

مثال:

خبری مثبت:

.She had prepared dinner when Hasan arrived at home

وقتی حسن به خانه رسید، او شام را آماده کرده بود.

خبری منفی:

.She hadn’t prepared dinner when Hasan arrived at home

وقتی حسن به خانه رسید، او شام را آماده نکرده بود.

استمراری کامل در انگلیسی perfect continuous

استمراری کامل دارای دو حالت است: حال استمراری کامل و گذشته استمراری کامل. با هریک به تفصیل آشنا خواهیم شد.

حال استمراری کامل در انگلیسی Present perfect continuous

نحوه ساخت حال استمراری کامل در انگلیسی

فرمول یا ساختار حال استمراری کامل بدین شرح است که از have به اضافه been به همراه فعل با ing استفاده میکنیم. از has برای سوم شخص مفرد استفاده میکنیم.

مثال:

.I have been waiting for a long time

مدت زیادی است که در انتظارم.

.She has been watching television since 2 p.m

از ساعت 2 بعد از ظهر دارد تلویزیون تماشا میکند.

کاربرد حال استمراری کامل در انگلیسی

هر گاه فعل دارای وجه حال استمراری کامل باشد یعنی عملی در گذشته شروع شده و تا زمان حال امتداد پیدا کرده است. حالت استمراری، بر روی خود عمل و پیوسته بودن آن تاکید میکند.

مثال:

.I have been teaching English for ten years

ده سال است که دارم انگلیسی تدریس میکنم.

سوالی کردن حال استمراری کامل در انگلیسی

برای سوالی کردن حال استمراری کامل در انگلیسی، کافیست have یا has ( برای سوم شخص مفرد) به ابتدای جمله منتقل کنیم.

مثال:

خبری:

.You have been reading that book for three hours

سه ساعت است آن کتاب را داری میخوانی.

سوالی:

?Have you been reading that book for three hours

آیا سه ساعت است آن کتاب را داری میخوانی؟

منفی کردن حال استمراری کامل در انگلیسی

به منظور منفی کردن حال استمراری کامل در انگلیسی، have یا has ( برای سوم شخص مفرد) را با اضافه کردن not منفی میکنیم. مخفف آنها عبارتست از: haven’t و hasn’t

مثال:

خبری مثبت:

.He has been working for that company for five years

پنج سال است که برای آن شرکت کار میکند.

خبری منفی:

.He hasn’t been working for that company for five years

او پنج سال است که برای آن شرکت کار نمی کند.

گذشته استمراری کامل Past perfect continuous

نحوه ساخت گذشته استمراری کامل در انگلیسی

فرمول یا ساختار گذشته استمراری کامل در انگلیسی این است که از had به اضافه been به همراه فعل با ing استفاده می کنیم. had برای همه ضمایر و اسامی صرف نظر از شخص و شمار استفاده میشود.

مثال:

 .I got up late this morning because I had been doing my homework the night before

امروز صبح دیر از خواب پاشدم چون شب گذشته داشتم تکلیفم را انجام میدادم.

کاربرد گذشته استمراری کامل در انگلیسی

هرگاه فعل دارای وجه گذشته استمراری کامل باشد یعنی عملی قبل از عملی دیگر در زمان گذشته اتفاق افتاده باشد. حالت استمراری، بر روی خود عمل و پیوسته بودن آن تاکید میکند.
مثال:

 .I got up late this morning because I had been doing my homework the night before

امروز صبح دیر از خواب پاشدم چون شب گذشته داشتم تکلیفم را انجام میدادم.

سوالی کردن گذشته استمراری کامل در انگلیسی

برای سوالی کردن گذشته استمراری کامل در انگلیسی، کافیست had را به ابتدای جمله منتقل کنیم.

مثال:

خبری:

.She had been working the night before the wedding ceremony

او شب قبل از مراسم عروسی مشغول کار بود.

سوالی:

?Had she been working the night before the wedding ceremony

آیا او شب قبل از مراسم عروسی مشغول کار بود؟

منفی کردن گذشته استمراری کامل در انگلیسی

به منظور منفی کردن گذشته استمراری کامل در انگلیسی، had را با اضافه کردن not منفی میکنیم. مخفف آن عبارتست از: hadn’t

مثال:

.She hadn’t been working the night before the wedding ceremony

او شب قبل از مراسم عروسی مشغول کار نبود.

پس زمان آینده Future tense چی؟

بر خلاف تصور رایج، چیزی به نام Future tense در زبان انگلیسی نداریم. برای بیان عملی یا اتفاقی که در آینده روی میدهد، از فعل وجهی modal استفاده میکنیم. اما به جهت سهولت در امر آموزش، از عبارت “زمان آینده future tense” استفاده میکنیم.

نحوه ساخت زمان آینده در انگلیسی

فرمول یا ساختار زمان آینده در انگلیسی بدین صورت است که از فعل وجهی will یا be going to  به اضافه مصدر بدون to استفاده میکنیم.

مثال:

.I will go to the cinema tomorrow

فردا به سیما خواهم رفت.

.I am going to buy a car and an apartment next year

سال آینده ماشین و آپارتمان خواهم خرید.

کاربرد زمان آینده در انگلیسی

برای صحبت درباره عمل یا اتفاقی که در آینده روی میدهد از زمان آینده در انگلیسی صحبت میکنیم.

مثال:

.They will travel to Europe in the summer

در تابستان به اروپا سفر خواهند کرد.

.He is going to eat lunch at 3 p.m

او در ساعت 3 بعد از ظهر نهار خواهد خورد.

سوالی کردن زمان آینده در انگلیسی

برای سوالی کردن زمان آینده، کافیست will و یا فعل be یعنی am , is , are را به ابتدای جمله منتقل کنیم.

مثال:

خبری:

.They will travel to Europe in the summer

در تابستان به اروپا سفر خواهند کرد.

سوالی:

?Will they travel to Europe in the summer

آیا در تابستان به اروپا سفر خواهند کرد؟

خبری:

.He is going to eat lunch at 3 p.m

او در ساعت 3 بعد از ظهر نهار خواهد خورد.

سوالی:

?Is he going to eat lunch at 3 p.m

آیا او در ساعت 3 بعد از ظهر نهار خواهد خورد؟

منفی کردن زمان آینده در انگلیسی

برای منفی کردن زمان آینده، will  و یا فعل be یعنی am , is , are را با not منفی میکنیم. مخفف اینها عبارتست از: won’t , isn’t , aren’t.

نکته: am not شکل مخفف ندارد.

مثال:

.They won’t travel to Europe in the summer

در تابستان به اروپا سفر نخواهند کرد.

.He isn’t going to eat lunch at 3 p.m

او در ساعت 3 بعد از ظهر نهار نخواهد خورد.

 

تفاوت بین will و be going to

از will اغلب مشابه be going to استفاده می شود. از will زمانی استفاده می شود که در مورد چیزی با اطمینان کامل صحبت کنیم. وقتی بخواهیم بر تصمیم خود یا شواهد موجود تأکید کنیم ، be going to به کار می رود.

مثال:

.We are now very late so we are going to take a taxi to get there

خیلی دیر کرده ایم پس تاکسی خواهیم گرفت تا به آنجا برسیم. ( گوینده اول به وضعیت کنونی اشاره می کند و سپس تصمیم گرفته شده بر اساس وضعیت موجود را مورد تاکید قرار میدهد.)

.I know that the Jackson St. will be very busy at this time

من می دانم خیابان جکسون در این زمان خیلی شلوغ خواهد بود. ( گوینده یک واقعیت را بیان میکند.)

استمراری آینده Future continuous

نحوه ساخت آینده استمراری در انگلیسی

فرمول یا ساختار آینده استمراری  در انگلیسی این است که از will be به همراه فعل با ing استفاده میکنیم.

مثال:

.I will be flying from Mashhad to Tehran next week

هفته آینده از مشهد به تهران پرواز خواهم کرد.

 

کاربرد آینده استمراری در انگلیسی

برای اشاره به عمل یا رویدادی که در آینده در حال وقوع خواهد بود و قصد داشته باشیم بر پیوستگی آن تاکید کنیم از استمراری آینده استفاده میکنیم.
مثال:

.She will be watching TV on Friday

روز جمعه تلویزیون تماشا خواهد کرد.

سوالی کردن آینده استمراری در انگلیسی

برای سوالی کردن آینده استمراری در انگلیسی، کافیست will را به ابتدای جمله منتقل کنیم.

مثال:

خبری:

.She will be watching TV on Friday

روز جمعه تلویزیون تماشا خواهد کرد.

سوالی:

?Will she be watching TV on Friday

آیا روز جمعه تلویزیون تماشا خواهد کرد؟

منفی کردن آینده استمراری در انگلیسی

به منظور منفی کردن آینده استمراری در انگلیسی، will را با اضافه کردن not منفی میکنیم. مخفف آن عبارتست از: won’t

مثال:

.She won’t be watching TV on Friday

روز جمعه تلویزیون تماشا نخواهد کرد.

آینده کامل در انگلیسی Future perfect

نحوه ساخت آینده کامل در انگلیسی

فرمول یا ساختار آینده کامل در انگلیسی به این صورت است که از ترکیب will have به همراه شکل سوم فعل past participle استفاده میکنیم. معمولا از عبارات قیدی مانند by tomorrow, for three years هم استفاده میکنیم.

مثال:

.Next month I will have taught at this school for ten years

ماه دیگر ده سال میشود که در این مدرسه درس میدم.

کاربرد آینده کامل در انگلیسی

وقتی از نقطه ای در آینده به گذشته نگاه می کنیم ، از آینده کامل استفاده می کنیم.
مثال:

 .By tomorrow they will have lived in this city for exactly thirty years

فردا دقیقا سی سال میشود که در این شهر زندگی می کنند.

سوالی کردن آینده کامل در انگلیسی

برای سوالی کردن آینده کامل در انگلیسی، کافیست will را به ابتدای جمله منتقل کنیم.

مثال:

خبری:

 .They will have lived in this city for exactly thirty years by tomorrow

فردا دقیقا سی سال میشود که در این شهر زندگی می کنند.

سوالی:

 ?Will they have lived in this city for exactly thirty years by tomorrow

آیا فردا دقیقا سی سال میشود که در این شهر زندگی می کنند؟

منفی کردن آینده کامل در انگلیسی

به منظور منفی کردن آینده کامل در انگلیسی، will را با اضافه کردن not منفی میکنیم. مخفف آن عبارتست از: won’t

مثال:

 .they won’t have lived in this city for exactly thirty years by tomorrow

فردا دقیقا سی سال میشود که در این شهر زندگی نمی کنند.

آینده کامل استمراری Future perfect continuous

نحوه ساخت آینده کامل استمراری در انگلیسی

برای ساخت آینده کامل استمراری از ترکیب will have been به همراه فعل با ing استفاده میکنیم.
مثال:

.She will have been studying English for five years by the end of this term

تا پایان این ترم پنج سال میشود که دارد زبان انگلیسی میخواند.

کاربرد آینده کامل استمراری در انگلیسی

وقتی از نقطه ای در آینده به گذشته نگاه می کنیم و بخواهیم به مستمر و پیوسته بودن عملی تاکید کنیم، از آینده کامل استمراری استفاده می کنیم.
مثال:

.They will have been watching television for five hours by 8 o’clock

تا ساعت 8 پنج ساعت میشود که دارند تلویزیون تماشا میکنند.

سوالی کردن آینده کامل استمراری در انگلیسی

برای سوالی کردن آینده کامل استمراری در انگلیسی، کافیست will را به ابتدای جمله منتقل کنیم.

مثال:

خبری:

.They will have been watching television for five hours by 8 o’clock

تا ساعت 8 پنج ساعت میشود که دارند تلویزیون تماشا میکنند.

سوالی:

?Will they have been watching television for five hours by 8 o’clock

آیا تا ساعت 8 پنج ساعت میشود که دارند تلویزیون تماشا میکنند؟

منفی کردن آینده کامل استمراری در انگلیسی

به منظور منفی کردن آینده کامل استمراری در انگلیسی، will را با اضافه کردن not منفی میکنیم. مخفف آن عبارتست از: won’t

مثال:

.They won’t have been watching television for five hours by 8 o’clock

تا ساعت 8 پنج ساعت میشود که تلویزیون تماشا نمیکنند.


نظرات خود را درباره این مقاله با ما در میان بگذارید.

image_pdfimage_print
رضا توکلی

نظراتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *